LEGENDY OŽÍVAJÚ...

Premiéra muzikálu ALŽBETA BÁTHORY už v marci 2021.
Termíny v PROGRAME PREDSTAVENÍ...