PRELOŽENÉ PREDSTAVENIA Umeleckej agentúry Mystik

Na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Umelecká agentúra Mystik aplikuje predpísané opatrenia, týkajúce sa organizovania a usporadúvania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Predstavenia, ktoré sa nemohli kvôli týmto opatreniam odohrať v plánovanom termíne, sú preložené na iný termín.

Milí naši diváci,

Vaše vstupenky ostávajú v platnosti. Aktuálne termíny sú uverejnené v Programe predstavení a taktiež v predpredaj.sk a v divadlách a kultúrnych domoch.

Ďakujeme Vám za pochopenie a tešíme sa na Vás!

Veríme, že nám zachováte Vašu priazeň!

PROGRAM PREDSTAVENÍ

ALŽBETA BÁTHORY
Zlaté Moravce / 08.04.2022, 19:00 MSKŠ, Divadelná sála

ALŽBETA BÁTHORY  - preložené predstavenie zo 14.09. a 26.11.2021
Martin / 09.04.2022, 19:00 kino Strojár

ALŽBETA BÁTHORY - preložené predstavenie z 22.11.2021
Bratislava / 10.04.2022, 19:00 Dom kultúry Zrkadlový Háj

ALŽBETA BÁTHORY - preložené predstavenie z 15.11.2021
Senica / 11.04.2022, 19:00 Dom kultúry

ALŽBETA BÁTHORY - preložené predstavenie z 27.11.2021
Nitra / 30.04.2022, 20:00 Divadlo Andreja Bagara - Veľká sála

WEST SITE STORY - preložené predstavenie z 09.11.2021
Bratislava / 11.05.2022, 19:00 Dom kultúry Zrkadlový Háj

ALŽBETA BÁTHORY
Námestovo / 18.05.2022, 18:00 Dom kultúry

ALŽBETA BÁTHORY
Čadca / 19.05.2022, 19:30 Dom kultúry

ALŽBETA BÁTHORY - preložené predstavenie z 30.11.2021
Nové Zámky / 20.05.2022, 19:00 Dom kultúry

ALŽBETA BÁTHORY
Levice / 23.05.2022, 19:00 Športová hala

ALŽBETA BÁTHORY
Stará Turá / 30.05.2022, 19:00 Dom kultúry Javorina

WEST SITE STORY - preložené predstavenie z 09.06.2022
Košice / 03.06.2022, 19:00 Divadlo Grand

WEST SITE STORY - preložené predstavenie z 09.06.2022
Piešťany / 11.06.2022, 19:00 Dom umenia

ALŽBETA BÁTHORY  - preložené predstavenie z 20.11.2021
Zvolen / 20.06.2022, 20:00 Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

WEST SITE STORY - preložené predstavenie z 09.06.2022
Žiar nad Hronom / 22.06.2022, 19:00 Dom kultúry

ALŽBETA BÁTHORY
Dubnica nad Váhom / 24.6.2021, 19:00 Mestský Dom kultúry

ALŽBETA BÁTHORY
Ružomberom / 25.6.2021, 19:00 Kultúrny dom A. Hlinku

ALŽBETA BÁTHORY
Galanta / 27.6.2021, 19:00 MSK Galanta

ALŽBETA BÁTHORY
Liptovský Mikuláš / 28.06.2022, 19:00 Dom kultúry

ALŽBETA BÁTHORY
Lučenec / 29.06.2022, 19:00 Divadlo B. S. Timravy

WEST SITE STORY
Trenčín / 01.07.2022, 19:00 Dom armády (ODA)

WEST SITE STORY
Nitra / 02.07.2022, 19:00 Divadlo Andreja Bagara

WEST SITE STORY
Senica / 07.07.2022, 19:00 MsKS Senica