PRELOŽENÉ PREDSTAVENIA Umeleckej agentúry Mystik

Na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Umelecká agentúra Mystik aplikuje predpísané opatrenia, týkajúce sa organizovania a usporadúvania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Predstavenia, ktoré sa nemohli kvôli týmto opatreniam odohrať v plánovanom termíne, sú preložené na iný termín.

Milí naši diváci,

Vaše vstupenky ostávajú v platnosti. Aktuálne termíny sú uverejnené v Programe predstavení a taktiež v predpredaj.sk a v divadlách a kultúrnych domoch.

Ďakujeme Vám za pochopenie a tešíme sa na Vás!

Veríme, že nám zachováte Vašu priazeň!

PROGRAM PREDSTAVENÍ

WEST SIDE STORY
Sereď / 26.06.2021, 21:00 Mestský amfiteáter

KUBO - MUZIKÁL  /  predstavenie presunuté z 07.05.2021
Bratislava / 30.06.2021, 19:00 Cultus Ružinov

ALŽBETA BÁTHORY
I. PREMIÉRA:  Bratislava / 05.07.2021, 21:00 Amfiteáter Rača

II. PREMIÉRA:  Bratislava / 06.07.2021, 21:00 Amfiteáter Rača

WEST SIDE STORY  /  predstavenia presunuté z 30.05.2021
Nitra / 09.07.2021, 14:30 Divadlo A. Bagara

Nitra / 09.07.2021, 18:30 Divadlo A. Bagara

ALŽBETA BÁTHORY
Piešťany / 26.08.2021, 19:00 Dom Umenia

ALŽBETA BÁTHORY
Sereď / 28.08.2021, 21:00 Mestský amfiteáter

ALŽBETA BÁTHORY
Trenčín / 02.09.2021, 19:30 Dom armády (ODA)