top of page

PRELOŽENÉ PREDSTAVENIA Umeleckej agentúry Mystik

Na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Umelecká agentúra Mystik aplikuje predpísané opatrenia, týkajúce sa organizovania a usporadúvania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Predstavenia, ktoré sa nemohli kvôli týmto opatreniam odohrať v plánovanom termíne, sú preložené na iný termín.

Milí naši diváci,

Vaše vstupenky ostávajú v platnosti. Aktuálne termíny sú uverejnené v Programe predstavení a taktiež v predpredaj.sk a v divadlách a kultúrnych domoch.

Ďakujeme Vám za pochopenie a tešíme sa na Vás!
Veríme, že nám zachováte Vašu priazeň!

PROGRAM PREDSTAVENÍ

PACHO - zbojník z Hybe
Liptovský Mikuláš / 20.03.2023, 19:00  Dom kultúry

PACHO - zbojník z Hybe
Pezinok / 21.03.2023, 19:00  Pezinské kultúrne centrum

PACHO - zbojník z Hybe
Senica / 23.03.2023, 19:00  Dom kultúry

PACHO - zbojník z Hybe
Stará Turá / 24.03.2023, 18:00  DK Javorina

PACHO - zbojník z Hybe
Martin / 25.03.2023, 18:00  Kino Strojár

PACHO - zbojník z Hybe
Zvolen / 11.04.2023, 19:30  Divadlo J. G. Tajovského

PACHO - zbojník z Hybe
Bardejov / 17.04.2023, 19:00  Mestská športová hala

PACHO - zbojník z Hybe
Spišská Nová Ves / 18.04.2023, 19:00  Dom kultúry Mier

PACHO - zbojník z Hybe
Poprad / 19.04.2023, 19:00  Dom kultúry

PACHO - zbojník z Hybe
Trenčín / 27.04.2023, 19:00 ODA, Hviezdoslavovo nám.

PACHO - zbojník z Hybe
Banská Bystrica / 10.05.2023, 19:00  Športová hala na Štiavničkách

PACHO - zbojník z Hybe
Michalovce / 11.05.2023, 18:00  Veľká sála MsKS

PACHO - zbojník z Hybe
Žilina / 20.05.2023, 19:00  Dom odborov

PACHO - zbojník z Hybe
Trnava / 21.05.2023, 19:00  Dom kultúry

PACHO - zbojník z Hybe
Nitra / 07.06.  a  08.06.2023, 19:30  DAB v Nitre - Veľká sála

PACHO - zbojník z Hybe
Čadca / 17.06.2023, 19:00  Dom kultúry - Kinosála

PACHO - zbojník z Hybe
Levice / 18.06.2023, 19:00  Športová hala Levice

PACHO - zbojník z Hybe
Rimavská Sobota / 29.06.2023, 20:00  Dom kultúry

PACHO - zbojník z Hybe
Prešov / 30.06.2023, 18:30  Divadlo Jonáša Záborského

bottom of page