PRELOŽENÉ PREDSTAVENIA Umeleckej agentúry Mystik

Na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Umelecká agentúra Mystik aplikuje predpísané opatrenia, týkajúce sa organizovania a usporadúvania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Predstavenia, ktoré sa nemohli kvôli týmto opatreniam odohrať v plánovanom termíne, sú preložené na iný termín.

Milí naši diváci,

Vaše vstupenky ostávajú v platnosti. Aktuálne termíny sú uverejnené v Programe predstavení a taktiež v predpredaj.sk a v divadlách a kultúrnych domoch.

Ďakujeme Vám za pochopenie a tešíme sa na Vás!

Veríme, že nám zachováte Vašu priazeň!

PROGRAM PREDSTAVENÍ

WEST SIDE STORY - preložené predstavenie z 30.04. a  18.10.2020
Prievidza / 01.11.2021, 19:00 Športová hala

WEST SIDE STORY - preložené predstavenie z 25.04. a  29.09.2020
Košice / 04.11.2021, 19:00 Divadlo Grand

WEST SIDE STORY - preložené predstavenie z 26.04. a  30.09.2020
Prešov / 05.11.2021, 19:00 ŠH Hotelovej akadémie, Okružná 3054/18

WEST SIDE STORY - preložené predstavenie z 26.04. a  30.09.2020
Bratislava / 09.11.2021, 19:00 Dom kultúry Ružinov

ALŽBETA BÁTHORY
Senica / 15.11.2021, 19:00 Dom kultúry

ALŽBETA BÁTHORY  - preložené predstavenie z 10.09.2021
Zvolen / 20.11.2021, 19:00 Športová hala RATES ARENA

ALŽBETA BÁTHORY
Bratislava / 22.11.2021, 19:30 Dom kultúry Zrkadlový Háj

ALŽBETA BÁTHORY
Topoľčany / 24.11.2021, 19:00 Dom kultúry

ALŽBETA BÁTHORY  - preložené predstavenie zo 14.09.2021
Martin / 26.11.2021, 19:00 kino Strojár

ALŽBETA BÁTHORY
Nitra / 27.11.2021, 19:00 Divadlo Andreja Bagara - Veľká sála

ALŽBETA BÁTHORY  - preložené predstavenie zo 03.09.2021
Zlaté Moravce / 28.11.2021, 19:00 MSKŠ, Divadelná sála

ALŽBETA BÁTHORY
Nové Zámky / 30.11.2021, 19:00 Dom kultúry

KUBO
Bratislava / 05.12.2021, 19:00 Dom kultúry Zrkadlový Háj

KUBO
Žilina / 08.12.2021, 19:00 Dom Odborov