PRELOŽENÉ PREDSTAVENIA Umeleckej agentúry Mystik

Na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Umelecká agentúra Mystik aplikuje predpísané opatrenie, ktoré všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Predstavenia, ktoré sa mali odohrať v termínoch od 12.3. do 27.6. sú preložené na iný termín.

Milí naši diváci,

Vaše vstupenky ostávajú v platnosti. Aktuálne termíny sú uverejnené v Programe predstavení a taktiež v predpredaj.sk a v divadlách a kultúrnych domoch.

Ďakujeme Vám za pochopenie a tešíme sa na Vás!

Veríme, že nám zachováte Vašu priazeň!

PROGRAM PREDSTAVENÍ

LAKOMEC  /  predstavenie presunuté z 27.03.2020
Liptovský Mikuláš / 06.09.2020, 18:00 Dom Kultúry 

LAKOMEC  /  predstavenie presunuté z 22.04.2020
Púchov / 07.09.2020, 19:00 Divadlo Púchov

KUBO - MUZIKÁL  /  predstavenie presunuté z 03.05.2020
Zlaté Moravce / 12.09.2020, 19:00 Mestské kultúrne stredisko

WEST SIDE STORY  /  predstavenie presunuté z 27.04.2020
Martin / 21.09.2020, 19:00 Kino Strojár

WEST SIDE STORY  /  predstavenie presunuté z 20.03.2020
Liptovský Mikuláš / 22.09.2020, 19:00 Dom Kultúry 

WEST SIDE STORY  /  predstavenie presunuté z 29.05.2020
Žilina / 23.09.2020, 19:00 Dom Odborov

WEST SIDE STORY  /  predstavenie presunuté z 21.05.2020
Senica / 25.09.2020, 19:00 Mestské kultúrne stredisko

WEST SIDE STORY  /  predstavenie presunuté z 22.05.2020
Bratislava / 26.09.2020, 19:00 Cultus Ružinov

LAKOMEC  /  predstavenie presunuté z 28.04.2020
Lučenec / 28.09.2020, 19:00 Mestské kultúrne stredisko

WEST SIDE STORY  /  predstavenie presunuté z 25.04.2020
Košice / 29.09.2020, 19:00 Divadlo Grand

WEST SIDE STORY  /  predstavenie presunuté z 26.04.2020
Prešov / 30.09.2020, 19:00 Športová hala Hotelovej akadémie

KUBO - MUZIKÁL  /  predstavenie presunuté zo 07.05.2020
Pezinok / 03.10.2020, 19:00 Pezinské kultúrne centrum

WEST SIDE STORY  /  predstavenia presunuté z 28.06.2020
Nitra / 04.10.2020, 15:30 Divadlo A. Bagara

Nitra / 04.10.2020, 18:30 Divadlo A. Bagara

KUBO - MUZIKÁL  /  predstavenie presunuté z 06.05.2020
Handlová / 14.10.2020, 19:00 Dom Kultúry

WEST SIDE STORY  /  predstavenie presunuté z 14.05.2020
Piešťany / 15.10.2020, 19:00 Dom Umenia

WEST SIDE STORY
Žilina / 16.10.2020, 19:00 Dom Odborov

WEST SIDE STORY  /  predstavenie presunuté z 30.04.2020
Prievidza / 18.10.2020, 19:00 Športová hala

WEST SIDE STORY  /  predstavenie presunuté z 26.05.2020
Zvolen / 20.10.2020, 19:00 Rates Aréna

WEST SIDE STORY  /  predstavenie presunuté z 04.06.2020
Púchov / 21.10.2020, 19:00 STC Aréna

KUBO - MUZIKÁL  /  predstavenie presunuté z 05.05.2020
Banská Bystrica / 15.11.2020, 19:00 Športová hala na Štiavničkách

LAKOMEC  /  predstavenie presunuté z 31.05.2020
Pezinok / 16.11.2020, 19:00 Dom Kultúry

LAKOMEC  /  predstavenie presunuté z 29.04.2020
Trnava / 18.11.2020, 19:00 Kino Hviezda

WEST SIDE STORY  /  predstavenie presunuté z 19.05.2020
Ružomberok / 25.11.2020, 19:00 Športová hala KONIAREŇ

KUBO - MUZIKÁL  /  predstavenie presunuté z 02.06.2020
Bratislava / 02.12.2020, 19:00 Cultus Ružinov

Copyright to Agentura Mystik