PRELOŽENÉ PREDSTAVENIA Umeleckej agentúry Mystik

Na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Umelecká agentúra Mystik aplikuje predpísané opatrenia, týkajúce sa organizovania a usporadúvania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Predstavenia, ktoré sa nemohli kvôli týmto opatreniam odohrať v plánovanom termíne, sú preložené na iný termín.

Milí naši diváci,

Vaše vstupenky ostávajú v platnosti. Aktuálne termíny sú uverejnené v Programe predstavení a taktiež v predpredaj.sk a v divadlách a kultúrnych domoch.

Ďakujeme Vám za pochopenie a tešíme sa na Vás!

Veríme, že nám zachováte Vašu priazeň!

PROGRAM PREDSTAVENÍ

PACHO - zbojník z Hybe
Nitra / 13.11.2022, 20:00 DAB

PACHO - zbojník z Hybe
Bratislava / 17.11.2022, 19:00 DK Zrkadlová Háj, Divadelná sála

PACHO - zbojník z Hybe
Martin / 19.11.2022, 19:00 Kino Strojár

PACHO - zbojník z Hybe
Bojnice / 20.11.2022, 14:30 a 18:00 Kultúrne centrum , Veľká sála

PACHO - zbojník z Hybe
Námestovo / 22.11.2022, 18:00 Dom kultúry

ALŽBETA BÁTHORY
Rožňava / 25.11.2022, 19:00 Divadlo Actores

ALŽBETA BÁTHORY
Pezinok / 28.11.2022, 19:00 Pezinské kultúrne centrum

ALŽBETA BÁTHORY
Galanta / 29.11.2022, 19:00 MsKS, Divadelná sála

PACHO - zbojník z Hybe
Liptovský Mikuláš / 19.12.2022, 19:00 Dom kultúry