PRELOŽENÉ PREDSTAVENIA Umeleckej agentúry Mystik

Na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Umelecká agentúra Mystik aplikuje predpísané opatrenie, ktoré všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Predstavenia, ktoré sa mali odohrať v marci v termínoch od 12.3. do 31.3. budú preložené na iný termín.

Milí naši diváci,

Vaše vstupenky ostávajú v platnosti, o náhradných termínoch Vás budeme čoskoro informovať.

Ďakujeme Vám za pochopenie a tešíme sa na Vás!

Veríme, že nám zachováte Vašu priazeň!

PROGRAM PREDSTAVENÍ

WEST SIDE STORY
Košice / 25.04.2020, 19:00 Divadlo Grand

WEST SIDE STORY
Prešov / 26.04.2020, 19:00 Športová hala Hotelovej akadémie

WEST SIDE STORY
Martin / 27.04.2020, 19:00 Kino Strojár

WEST SIDE STORY
Prievidza / 30.04.2020, 19:00 Športová hala

LAKOMEC
Púchov / 22.04.2020, 19:00 Divadlo Púchov

LAKOMEC
Lučenec / 28.04.2020, 19:00 Mestské kultúrne stredisko

LAKOMEC
Trnava / 29.04.2020, 19:00 Kino Hviezda

LAKOMEC
Senec / 30.04.2020, 19:00 Mestské kultúrne stredisko

KUBO - MUZIKÁL
Zlaté Moravce / 03.05.2020, 19:00 Mestské kultúrne stredisko

KUBO - MUZIKÁL
Banská Bystrica / 05.05.2020, 19:00 Športová hala na Štiavničkách

KUBO - MUZIKÁL
Handlová / 06.05.2020, 19:00 Dom Kultúry

KUBO - MUZIKÁL
Pezinok / 07.05.2020, 19:00 Pezinské kultúrne centrum

WEST SIDE STORY
Piešťany / 14.05.2020, 19:00 Dom Umenia

WEST SIDE STORY
Humenné / 18.05.2020, 19:00 Mestské kultúrne stredisko

WEST SIDE STORY
Ružomberok / 19.05.2020, 19:00 Športová hala KONIAREŇ

WEST SIDE STORY
Senica / 21.05.2020, 19:00 Mestské kultúrne stredisko

WEST SIDE STORY
Bratislava / 22.05.2020, 19:00 Cultus Ružinov

WEST SIDE STORY
Zvolen / 26.05.2020, 19:00 Rates Aréna

WEST SIDE STORY
Žilina / 29.05.2020, 19:00 Dom Odborov

LAKOMEC
Sereď / 29.05.2020, 19:00 Dom Kultúry

LAKOMEC
Nové Zámky / 30.05.2020, 19:00 Dom Kultúry

LAKOMEC
Pezinok / 31.05.2020, 19:00 Dom Kultúry

KUBO - MUZIKÁL
Bratislava / 02.06.2020, 19:00 Cultus Ružinov

WEST SIDE STORY
Púchov / 04.06.2020, 19:00 STC Aréna

WEST SIDE STORY
Nitra / 28.06.2020, 14:30 Divadlo A. Bagara

Nitra / 28.06.2020, 18:30 Divadlo A. Bagara

Copyright to Agentura Mystik